BIBLIOTEKA I ARCHIWUM
FRANCISZKANóW (OFMConv)
w Krakowie

pl. Wszystkich Świętych 5
31-004 Kraków
tel. (12) 42-253-76 w. 15
biblioteka@franciszkanie.pl
archiwkrak@franciszkanie.pl

Konserwacja profilaktyczno-zachowawcza zabytkowego księgozbioru Biblioteki Franciszkanów w Krakowie

Konserwacja profilaktyczno – zachowawcza zabytkowego księgozbioru Biblioteki Franciszkanów w Krakowie.
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Dziedzictwo-kulturowe  program 2  wspieranie działań muzealnych w okresie 15.03.2014-31.12.2015. umowa nr: 04759/14/NIMOZ/z dnia 04.06.2014 r.

Projekt renowacji księgozbioru klasztornego obejmuje nieznane zbiory inkunabułów i starodruków. Renowacja przeprowadzana w latach 2014-2015 obejmuje 2000 sztuk zabytkowych ksišg. W roku 2014 zostało poddane konserwacji zachowawczej 1200 ksišg poprzez przeprowdzenie prac opisowych, oczyszczajšcych, odgrzybiajšcych i bakteriobójczych. 150 ksišg zostało poddanych dokładniejszej i częœciowej renowacji, która zahamowała proces dalszej degradacji . 9 najbardziej zniszczonych ksišg zostało poddanych kompleksowej renowacji, która ze względu na zniszczenia i technologię konserwatorskš będzie trwała do końca 2015 r.
Kierownik projektu: mgr Łucja Skoczeń – Ršpała
Odpowiedzialny za realizację projektu i promocję: o. Łukasz Brachaczek
Kontakt: Klasztor Franciszkanów, Pl. Wszystkich Świętych. 5, 31-004 Kraków, tel. /12/422-53-76


Object: prophylactic and preservative conservation of the valuable collection of manuscripts in the Franciscan Library in Cracow (Poland).
This project is co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage within the framework of National heritage – program 2 – The Museum Assistance Program in the period from 03/15/2014 to 12/31/2015.Agreement number: 04759/14/NIMOZ/ of 04/04/2014.

The project’s purpose is to renovate the unknow monastery collection of incunabula and old prints. The renovation performed in 2014 and 2015 included 2000 items of valuable volumes. In 2014, over 1200 books were restored. Those works consisted of describing, cleaning and fumigating of each item. Futhermore, all of them were treated with germicide. The 150 other books was specifically and partially renovated. This permited to stop the inevitable degradation process. Given the general poor condition of some volumes and the specific conservation technology, only nine of the most destroyed items were completely renovated. Hence, this sort of work will continue till the end of 2015.
Project Manager: Mrs. MS Łucja Skoczeń – Ršpała
Responsable for projects and promotion: Fr. Łukasz Brachaczek
Contact: Franciscan Friary, Pl. Wszystkich Œw. 5, 31-004 Kraków, tel. /12/422-53-76

Nasi darczyńcy i sponsorzy

Copyright © Biblioteka Franciszkanów
Polityka prywatności
Projekt i wykonanie: PierwszaStronaMedalu.pl