BIBLIOTEKA I ARCHIWUM
FRANCISZKANóW (OFMConv)
w Krakowie

pl. Wszystkich Świętych 5
31-004 Kraków
tel. (12) 42-253-76 w. 15
biblioteka@franciszkanie.pl
archiwkrak@franciszkanie.pl

Digitalizacja zabytkowego księgozbioru

Księgozbiór przeznaczony do digitalizacji to wszystkie inkunabuły i cenne starodruki, znajdujące się w zabytkowym zbiorze Biblioteki Franciszkanów w Krakowie.
Pierwsza część prac polegała na dokładnym zbadaniu nieznanych ksiąg, które nie posiadały nawet spisu inwentarzowego, następnie skatalogowaniu ich. Trwało to od maja do września. Inkunabuły zostały skatalogowane przez Pana Michała Spandowskiego, a starodruki przez Panią Iwonę Pietrzkiewicz.
Książki przeznaczone do digitalizacji najpierw poddane zostały konserwacji profilaktyczno – zachowawczej, również dotowanej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Prace digitalizacyjne rozpoczęły się w lipcu, po dostarczeniu skanera marki Metis EDS Gamma i trwały do połowy grudnia 2015 roku. Ze względu na zły stan księgozbioru, każda księga skanowana była po przeprowadzeniu gruntownej konserwacji.
Ze względu na wysoką wartość księgozbioru i jak najlepsze wykonanie zadania podjęliśmy współpracę z Biblioteką Narodową w Warszawie i Biblioteką Książąt Czartoryskich.
Metadane zostały przygotowane w oparciu o wykonany wcześniej spis inwentarzowy.
Po wykonaniu digitalizacji komplet skanów został zapisany w formacie TIFF i przekazany wraz z rozliczeniem. Metadane zapisano w osobnym pliku.
Po skatalogowaniu okazało się że niektóre księgi to adligaty, czyli dzieła wydane drukiem we wspólnej oprawie introligatorskiej. Jak wiadomo każde z tych dzieł jest wydawnictwem samoistnym czyli niezależną pozycją katalogowa. Zgodnie z tymi wytycznymi zostały one skatalogowane jako osobne dzieła, z odrębnymi sygnaturami, jednak objętość i ilość skanów dla całego zadania nie uległa zmianie.
Zdigitalizowany księgozbiór zostanie udostępniony poprzez stronę internetową klasztoru i biblioteki.
Odpowiedzialny za realizację projektu i promocję: o. Łukasz Brachaczek
Kontakt: Klasztor Franciszkanów, Pl. Wszystkich Œw. 5, 31-004 Kraków, tel. /12/422-53-76


Digitization of Franciscans’ old books collection

Digitization of Franciscans’ old books collection The Franciscans’ collection of books includes all incunabula and priceless old prints, which constitutes the valuable books resources stored in the friary in Cracow.
The first part of digitization works (fulfilled from May to October) consisted in an accurate examination of unknown books, followed by their indexing, and creating of the apposite inventory. Mr. Spandowski accomplished the cataloguing effort of the incunabula and Mrs. Pietrzkiewicz of the old prints.
Firstly, all the books, destined for digitization, were relevantly renovated which permitted to stop the inevitable degradation process. The project was co-financed by the Polish Ministry of Culture and National Heritage.
After having provided a new scanner Metis EDS Gamma (Italian production), the digitization works started in July and were finished around the middle of December 2015. Given the bad condition of all the precious volumes, it has to be highlighted that each book was scanned after its compact and obligatory renovation.
As it was mentioned, because of the bad books’ condition, we decided to collaborate with the Polish National Library in Warsaw and with the Princes Czartoryski Library.
Metadata database was prepared according to the inventory list.
After having concluded the digitization process, the set of scans was saved as a WIFF format and passed on with the apposite invoice. The metadata was saved in a separate file.
While we were finalizing the process of the cataloguing, we realized that the number of an unindexed and unknown collection – called “blocks” – enclosed several volumes. According to the libraries’ standard, all the “blocks” were catalogued as a separate composition, although the volume and the number of scans remained the same.
The whole collection’s list of the digitalized incunabula and old prints will be available on the Franciscan’s friary and library’s webpage.
Responsable for projects and promotion: Fr. Łukasz Brachaczek
Contact: Franciscan Friary, Pl. Wszystkich Œw. 5, 31-004 Kraków, tel. /12/422-53-76

Nasi darczyńcy i sponsorzy

Copyright © Biblioteka Franciszkanów
Polityka prywatności
Projekt i wykonanie: PierwszaStronaMedalu.pl